• Vikafjellstunellen Intro B
  • Vikafjellstunellen Intro C
  • Vikafjellstunellen Intro D

Steinras ved Gudvangen i Sogn stenger hovedveien mellom øst og vest. Tunnelene i området vil være stengt i flere dager.

Dette seier media:

 

Startar opp planarbeidet for Vikafjellstunnelen

(NRK) Planarbeidet for Vikafjellstunnelen vil starte i år. Det har fylkeskommunen fått vite av samferdsledepartementet. Vestland fylke sende innspel om å vente med oppgraderinga av Lærdalstunnelen til Vikafjellstunnelen er klar, men fekk avslag. Til svar fekk fylkeskommunen vite at planarbeidet for Vikafjellstunnelen er på trappene. – Gledeleg, seier Vik-ordførar Roy Egil Stadheim, som no skal passe på at handling følger ord.

Les meir

Heiste flagga til topps i 2013 – men no er tunnelen heilt i det blå

(NRK) I 2013 feira kommunen ein komande tunnel under det vêrutsette Vikafjellet. Så brast draumen. Men ein transportforskar meiner det berre gjeld å vente lenge nok.

Les meir

Ynskjer tunnel: – Vikafjellet er Norges mest vinterstengde riksveg​

(Porten.no) Det var stor breidde og stort engasjement under dialogmøtet om prioriteringar til Nasjonal transportplan denne veka. 

Les meir

Ordfører vil ta imot farlig avfall – hvis han får tunnel

Riksvei 13 over Vikafjellet er ofte stengt om vinteren. Nå håper Vik-ordfører Roy Egil Stadheim at tunnel kan bli realisert i kombinasjon med deponi for farlig avfall.

Les meir

Vikafjellet sette bom for viktig møte med Sponheim: - Fekk ein forsmak på kva som er stoda her i Vik.

Vikafjellet stengde, og fylkesmann Lars Sponheim måtte gjera vendereis. Eit tillyst møte med dei folkevalde i Vik måtte avlysast.

Les meir

Her blei bilen tatt av snøskredet

(NRK): Her står bilen klemd fast etter at den blei treft av snøskred over Vikafjellet i Sogn og Fjordane sundag.

Les meir

Bil teken av snøras på Vikafjellet

(NRK): Frode Brurås var på veg frå Bergen til Sogndal då bilen han køyrde blei tatt av snøskred på veg ned frå Vikafjellet.

Les meir

Denne fjellovergangen har vore den mest stengde

Riksveg 13 over Vikafjellet er den mest stengde fjellovergangen i Sør-Noreg så langt i vinter. Vegen har allereie vore stengd dobbelt så mange dagar som i heile fjor vinter.

Les meir

Stengt i snart ei veke: - Har vore svært vanskelege forhold

Måndag vart delar av vegen over Vikafjellet brøytt. Tysdag hadde vinden fylt vegbana med snø att.

 

Les meir

Her skulle Stortingets transportkomité ha kjørt over. Det gikk ikke.

Stortingets transportkomité fikk smake på vestlandsvinteren på sin rundtur torsdag. Ruten måtte legges om på grunn av skred og stengte veier.

Les meir

Gå i takt for Vikafjellstunnelen!

(Per Olav Opheimshaug, innlegg i avisa Hordalan) Den 1. januar 2018 tredde NTP 2018-2029 i kraft. Nye prosjekt er sett i gang, fyrste salva for Gotevikstunnelen mellom Vik og Vangsnes gjekk måndag 8. januar.

Les meir

– Men Vikafjellstunnelen er ikkje så dyr

Kostar Vikafjellstunnelen tre eller fem milliardar kroner? Ordføraren i Vik er sjokkert over at Frp og Høgre oppgir prisen til fem milliardar.

Les meir

Valekspert: Ta valløfta med ei klype salt

I Vik i Sogn har folk bitre erfaringar med politikarlovnader. Valløfte viser berre partia sine ønske viss dei hadde makta åleine, og ikkje trong kompromissa, åtvarar forskar.

Les meir

– Ein svart dag for Vik

Dei borgarlege partia gjekk hardt ut og kritiserte dei raudgrøne for å ikkje gjere nok for Vikafjellstunnelen. No har dei sjølve lempa heile prosjektet ut av Nasjonal transportplan.

Les meir

Vikafjellstunnelen i det blå

Det ligg ikkje inne fem øre til tunnell under Vikafjellet i framlegget til Nasjonal transportplan (NTP).

Les meir

Desse elevane må sitja ni timar på buss kvar helg

VIK (NRK): Elevane frå Vik, som går på skule på Voss, fortvilar over at fylkespolitikarane legg ned bussruta over Vikafjellet. Frå 1. november må dei via Sogndal.

Les meir

Ras stenger tunneler på E16 i Sogn og Fjordane

Steinras ved Gudvangen i Sogn stenger hovedveien mellom øst og vest. Tunnelene i området vil være stengt i flere dager.

Les meir

Bøyer seg for tunnelopprøret i Vik

LEIKANGER (NRK): Noralv Distad og fylkespolitikarane lyttar til protestane frå Vik-ordførar Roy Egil Stadheim og prioriterer Vikafjellstunnelen likevel.

Les meir

– No må du ordna Vikafjellstunnelen, Jenny!

VIK (NRK): Når innbyggarane i Vik seier nei til storkommune med Voss, har dei samstundes også sagt nei til ein historisk sjanse for å bruka kommunereforma som brekkstong for å få Vikafjellstunnelen.

Les meir

Voss-ordføraren lokkar Vik med tunnelfond

VIK (NRK): Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb vil pløya dei årlege kraftmillionane, som ein storkommune Vik/Voss/Aurland vil løysa ut, inn i Vikafjellstunnelen.

Les meir

Dei ber om tunnel-avklaring før folkerøysting

VIK (NRK): Folk må seia nei til kommunesamanslåing viss dei ikkje veit om dei får den nye vegen som kan knyta ny storkommune saman, seier Sp-leiar Trygve S. Vedum.

Les meir

Vikafjellsvegen er ute av vegplanen

Vikjene er opprørte over at pengane som skulle vere oppstartsløyving til ein ny Vikafjellstunnel, har forsvunne. Ordføraren forventar at regjeringspartia får tunnelen inn att i Nasjonal Transportplan.

Les meir

Om ei veke startar bataljen om vegmilliardane

VIK (NRK): I Vik, Stryn, Valdres og resten av landet rustar ordførarane til vegkamp. 29. februar kjem nemleg transportetatane sitt framlegg til Nasjonal transportplan.

Les meir

Reguleringsplan for Kålsetvegen og reguleringsendring for massedeponi i plan rv. 13 Bøadalen–Tistel

I samsvar med plan- og bygningslova, §3 – 7 og §12-14 blir det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for Kålsetvegen, og reguleringsendring for massedeponiet i reguleringsplan av 2013 rv. 13 Bøadalen–Tistel, Vik kommune.

Les meir

Dei har ikkje lenger unnskyldning for ikkje å skunda fram Vikafjellstunnelen, slik dei lova

Då Fylkestinget sa nei til tunnelarm til Framfjorden, fjerna dei eit viktig hinder for å skunda fram bygginga av Vikafjellstunnelen.

Les meir

Godtek ikkje at dei mistar vinterruta over Vikafjellet

Det vekkjer sterke reaksjonar at fylkeskommunen går inn for å leggje ned bussruta mellom Vik og Voss på vinterstid.

Les meir

– Me treng Vikafjellstunnelen no!

Denne vinteren har fjellovergangen mellom Vik og Myrkdalen vore stengt i over to månadar. No er innbyggjarane lei av å vente på oppstarten av den lova Vikafjellstunnelen.

Les meir

Lovar å stå på for framskunding av Vikafjellstunnelen

Medlem av transportkomiteen, Torill Eidsheim (H), lovar å halde fram arbeidet for å få framskunda Vikafjellstunnelen. Men framleis ligg tunnelen i siste del av Norsk Transportplan.

Les meir

- Tunnel gjennom Vikafjellet er aktualisert etter ras over E39

– Dagens situasjon viser behovet raskare oppstart for tunnelen gjennom Vikafjellet, meiner høgrepolitikaren Morten Midlang.

Les meir

Vart lova framskunding av Vikafjellstunnelen – statssekretær bryt vallovnad

VIK (NRK): Vikafjellet har vore stengt halvpartane av dagane i vinter. Folk i Sogn er irriterte på regjeringspartia som i stortingsvalkampen lova å skunda fram byggjestarten på ein trygg tunnel gjennom fjellet.

Les meir

Sida er eigd av Vik kommune Vik kommune

Roy Egil Stadheim, ordførar. Tlf. 488 91 476
roy.egil.stadheim@vik.kommune.no

Fylg Vikafjellstunellen på Facebook: Facebook

© Nettstad: Logolink